Làm trần thạch cao tiệm vàng 40 Nguyễn Đình Hoàn

 Làm trần thạch cao tiệm vàng 40 Nguyễn Đình Hoàn

Chủ nhà: Anh Bắc

Tiệm vàng 40 Nguyễn Đình Hoàn, Hà Nội.

Hạng mục: Thi công trần thạch cao, hệ thống điện.

Hình ảnh thi công trần thạch cao

Làm trần thạch cao tiệm vàng 40 Nguyễn Đình Hoàn

Làm trần thạch cao tiệm vàng 40 Nguyễn Đình Hoàn-1

Làm trần thạch cao tiệm vàng 40 Nguyễn Đình Hoàn-2

Làm trần thạch cao tiệm vàng 40 Nguyễn Đình Hoàn-3

Trần thạch cao sau khi hoàn thành công việc thi công

Trần vách thạch cao Hà Nội © 2014 Frontier Theme
CLICK ĐỂ GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI